a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

2.2 Politisk behandling 2018

Kommunestyret, formannskapet, utvalgene og rådene mv hadde følgende møtefrekvens og antall saker til behandling i 2018:

Styre, utvalgAntall saker 2017Antall orienteringssaker 2017Møte-frekvens 2018Antall saker 2018Antall orienteringssaker 2018
Kommunestyre742674218
Formannskapet432884725
Partssammensatt utvalg58427
Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling543275023
Arbeidsmiljøutvalget776512
Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse192961517
Klagenemnda*4----
Formannskapet som klagenemnd2-11-
Klientutvalget*-----
Formannskapet som klientutvalg-----
Overtakstnemnda--111
Forhandlingsutvalget-----
Byggekomite2-455
 -466-35
Tabell 2.2 Politisk behandling -*Klagenemnda og Klientutvalget ble avviklet i 2018 og formannskapet overtok sakene
Last ned tabelldata (Excel)

Det ble produsert noe færre saker og orienteringssaker til formannskapet og kommunestyret i 2018 enn 2017.  Klagenemnda og Klientutvalget ble avviklet i starten på 2018 og formannskapet overtok saksbehandlingen.