a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Klagenemnd og Klientutvalg avviklet

Klagenemnda og Klientutvalget ble avviklet i starten på 2018 og formannskapet overtok saksbehandlingen.

Les mer

Politisk sammensetning

Den politiske styringsstrukturen i kommunen er den tradisjonelle hovedutvalgsmodellen med kommunestyre, formannskap og hovedutvalg.

Les mer

2 Politisk styring

2.1 Innledning

Den politiske styringsstrukturen i kommunen er den tradisjonelle hovedutvalgsmodellen med kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har ansvaret for kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven. Rennesøy kommunes ordfører er Dagny Sunnanå Hausken fra Senterpartiet.

Kommunestyret er etter valget høsten 2015 politisk sammensatt slik:

Parti Antall representanter
Senterpartiet 5
Krf 3
AP 3
Høyre 6
Frp 4
Totalt 21
Tabell 2.1 Politisk sammensetning

2.2 Politisk behandling 2018

Kommunestyret, formannskapet, utvalgene og rådene mv hadde følgende møtefrekvens og antall saker til behandling i 2018:

Styre, utvalgAntall saker 2017Antall orienteringssaker 2017Møte-frekvens 2018Antall saker 2018Antall orienteringssaker 2018
Kommunestyre742674218
Formannskapet432884725
Partssammensatt utvalg58427
Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling543275023
Arbeidsmiljøutvalget776512
Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse192961517
Klagenemnda*4----
Formannskapet som klagenemnd2-11-
Klientutvalget*-----
Formannskapet som klientutvalg-----
Overtakstnemnda--111
Forhandlingsutvalget-----
Byggekomite2-455
 -466-35
Tabell 2.2 Politisk behandling -*Klagenemnda og Klientutvalget ble avviklet i 2018 og formannskapet overtok sakene
Last ned tabelldata (Excel)

Det ble produsert noe færre saker og orienteringssaker til formannskapet og kommunestyret i 2018 enn 2017.  Klagenemnda og Klientutvalget ble avviklet i starten på 2018 og formannskapet overtok saksbehandlingen.